EKO365+ (enoletni program za zdravo in kreativno podeželje)

Naša Ribniška izpostava je na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje poleti 2012 prijavila dvoletni program pod imenom EKO365+, v katerem je predstavila intenziven sklop delavnic in predavanj na temo ekologija, zdrav način življenja in umetnost na podeželju… Predlagan program skuša ozavestiti lokalno prebivalstvo občin Ribnica, Kočevje in Sodražica, ter bližnje okolice, da deluje skladneje z okoljem ter jim približati nove možnosti zelenega turizma in podjetništva na podeželju.

Projekt je bil izbran v enoletno financiranje, z možnostjo kandidiranja na naslednjem razpisu. V času od aprila 2013 pa vse do julija 2014 bo tako regija deležna zanimivih dogodkov, katere bomo skrbno izbrali in ponudili tudi širši okolici.

Planiramo 15 zanimivih seminarjev, pa ekskurzije, pa umetniške dogodke, pa tabore v naravi…

Več informacij na www.eko-365.si

EKO 365+ program za zdravo in kreativno podeželje